Bouwtechnische keuring


Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie. Bouwtechnische rapporten van Perfectkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. De bouwkundigen zijn altijd in vaste dienst en werken in een klein rayon, zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen.


Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, is er een checklist opgesteld. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt.
De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt!

De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid, hebben daarnaast minimaal 10 jaar ervaring in de bouw en kennen dus de klappen van de zweep. 
Met een groot team worden dagelijks in geheel Nederland tientallen bouwtechnische keuring en uitgevoerd. Vandaag aangevraagd is snel gekeurd en geeft u zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of in de onderhandelingen.


De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:
 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Vochtmetingen mbt houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.
Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

 
Direct een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?